Зеленият мир!

Отдаване на дървесина на корен

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2406 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 66713.00 Първа: 17.05.2024
Втора: 17.05.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2405 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33779.00 Първа: 17.05.2024
Втора: 17.05.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2401ЮЗДП Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 114452.00 Първа: 16.04.2024
Втора: 16.04.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2404 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54276.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2403 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 41350.00 Първа: 14.05.2024
Втора: 14.05.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2401.1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 0.00 Първа: 01.03.2024
Втора: 01.03.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2402 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 135772.00 Първа: 08.02.2024
Втора: 08.02.2024

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2401 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 192636.00 Първа: 08.02.2024
Втора: 08.02.2024