Зеленият мир!

Обявления

Информация за банкови сметки на ТП "ДЛС Витошко-студена"Информация за банкови сметки на ТП "ДЛС Витошко-студена"

ТИТУЛЯР: ТП ДЛС ВИТОШКО 

IBAN: BG76 CECB 9790 10F6 1412 00

BIC: CECBBGSF

 

БАНКА: ЦКБ АД