Зеленият мир!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 9948.00 Първа: 02.01.2023