Зеленият мир!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2330 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 16629.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 06.06.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2328 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 30397.00 Първа: 07.06.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2327 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 22081.00 Първа: 09.05.2023
Втора: 09.05.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2326 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 18483.00 Първа: 09.05.2023
Втора: 09.05.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2317 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 13889.00 Първа: 16.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2316 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 33684.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2315 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 69580.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2314 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 24153.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2313 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 16499.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2312 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 33111.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2311 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 2650.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2310 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 19178.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2309 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 14030.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2308 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 21059.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2307 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 6730.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2306 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 3999.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2305 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1137.00 Първа: 03.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2304 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 6445.00 Първа: 02.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2303 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 22592.00 Първа: 02.01.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2302 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 9948.00 Първа: 02.01.2023