Зеленият мир!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2223 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 59084.00 Първа: 27.09.2022
Втора: 27.09.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2221с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1581.00 Първа: 25.07.2022
Втора: 25.07.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2217 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 4293.00 Първа: 07.07.2022
Втора: 07.07.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2215 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 26407.00 Първа: 07.07.2022
Втора: 07.07.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2213с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 1741.00 Първа: 17.05.2022
Втора: 17.05.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2211 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 31000.00 Първа: 15.04.2022
Втора: 15.04.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2210 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 25285.00 Първа: 10.03.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2208 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 9993.00 Първа: 02.03.2022
Втора: 02.03.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2207 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 12292.00 Първа: 09.02.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2206 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 13822.00 Първа: 09.02.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2205 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 9764.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2204 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 4898.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 10935.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2201 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Собствени работници 19145.00 Първа: 18.01.2022
Втора: 18.01.2022