Зеленият мир!

Продажба на прогнозни количества

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2223-1 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 87350.00 Първа: 21.10.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2214 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 19687.00 Първа: 14.06.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2213с Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4172.00 Първа: 14.06.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2212 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 23457.00 Първа: 02.06.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2210-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26338.00 Първа: 08.04.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2209 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 79507.00 Първа: 08.04.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2207-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 4195.00 Първа: 22.03.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2206-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 15730.00 Първа: 22.03.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2203 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 17813.00 Първа: 15.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2202 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 18662.00 Първа: 15.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2201-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 30297.00 Първа: 15.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2211-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 57899.00 Първа: 17.05.2022
Втора: 26.05.2022