Зеленият мир!

Продажба на прогнозни количества

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2330-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 32100.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 04.07.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2329-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7600.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 04.07.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2328-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 49595.00 Първа: 27.06.2023
Втора: 04.07.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2327-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 48455.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2326-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 51430.00 Първа: 06.06.2023
Втора: 13.06.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2323-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16170.00 Първа: 29.03.2023
Втора: 05.04.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2322-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 10190.00 Първа: 29.03.2023
Втора: 05.04.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2320-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 20165.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2321-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 87020.00 Първа: 14.03.2023
Втора: 21.03.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2317-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 26570.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 08.03.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2301-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 42695.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 08.03.2023