Зеленият мир!

Продажба на дървесина от склад

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2200-13 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 5380.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2200-12 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 3693.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 12.07.2022

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 22-2010 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11657.00 Първа: 20.04.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2200-2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 27862.00 Първа: 15.02.2022
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2200-11 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 16006.00 Първа: 05.07.2022
Втора: 12.07.2022