Зеленият мир!

Продажба на дървесина от склад

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2325Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 21788.00 Първа: 14.11.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2315Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 54758.00 Първа: 14.11.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2312Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 20900.00 Първа: 10.10.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2300Д Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 3253.00 Първа: 10.10.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2326-1-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 75440.00 Първа: 29.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2300-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8249.00 Първа: 29.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2300-Т3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 19675.00 Първа: 14.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2300-Т2 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25113.00 Първа: 14.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2300-Т1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 24632.00 Първа: 14.09.2023
Втора: 01.01.1970

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2302-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 7171.00 Първа: 21.04.2023
Втора: 28.04.2023

ДЛС Витошко-Студена

Обект: 2302-1 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Електронен търг 11500.00 Първа: 01.03.2023
Втора: 08.03.2023