Зеленият мир!

Заповеди

а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 06-07.08.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко-студена а основание чл. 174, ал. 2 от ЗГ за възникнала необходимост от извоз на дървесина в периода 06-07.08.2015г. на територията на ТП ДЛС Витошко-студена ЗАПОВЕД